Saturday, September 19, 2020

Learn digital photography for free from KU Education - Colombo.

 


Learn Digital Photography -Level 1 (3 day Workshops in Colombo in Tamil Medium from KU Education - Colombo)

திறமையும் விருப்பமும் இருந்து  இந்தக் கலையைக் கற்ற அதிகரித்த கட்டணங்கள் தடையாக இருக்கின்றதா ? 24 வயதிற்குட்பட்ட இளையவர்களிற்கு டிஜிட்டல் போட்டோகிறாபி லெவல் 1 இனை நாம் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்குகிறோம்.

Friday, August 28, 2020

KU Education's branch office is in Colombo - Mountlavinia now !


 

We are really excited to announce that we have opened a training centre in Mountlavinia,Colombo to cater the needs of the students in Colombo and suburbs.

The wait is over for many students who used to call us in the interest of  learning from our expert trainer Mr.S.Manimaran . He has been producing thousands of successful students in the area of international English qualifications like   IELTS(AC/GM), IELTS Life Skills  for over  16 years.

Please call us on 0777302882 for an appointment in Colombo.

KU Education - Colombo

No 9-1/1,Old Quary Road,Mountlavinia,Colombo.

Friday, May 15, 2020

Learn IELTS/English online from the leading trainer

Anyone from anywhere can learn from KU Education now.-Watch this video  !
Learn from Mr.S.Manimaran B.A(Hon),MBA(UK), who has over 16 years of teaching experience internationally. He is a leading IELTS trainer in Sri Lanka. To learn more about the trainer : click here   
(කථිකාචාර්යවරයාට සිංහල කථා කළ හැකිය)
 • Learn IELTS(AC/GM via online - using your phone or computer from us.
 • 1 to 1 - One lecturer  -  one student (Personal coaching online)
 • Learn at your time of convenience .
 • 1 Hour / 1.5 Hours sessions
 • Try a 10-15 minutes free , sample lesson directly from the lecturer and enroll.
 • Call 0777-302882 for details (Clear explanation will be given about the course structure)
 • Session based chargers (After a free trial you can join with a minimum commitment)
 • Online study portal has huge collection of study materials (Free access )
KU Education,Jaffna.
Web : http://edu.kugroup.info 
Call : 0777302882 

Friday, May 8, 2020

Learn English/IELTS/TOEFL online from experts !கொரோனாவின் அச்சுறுத்தல் முடிய பல மாதங்கள் ஆகலாம். வீட்டில் சும்மா இருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை உங்கள் எதிர்காலத்தை வளமாக்கப் பயன்படுத்துங்கள். வீட்டில் இருந்தவாறே தனிப்பட்ட முறையில் (ஒரு மாணவன்-ஒரு ஆசிரியர் என்ற முறையில்) உங்கள் தொலைபேசி அல்லது கணனியூடாக எம்மிடம் கற்றிடுங்கள். வழமையான வகுப்புக் காலத்தைவிட குறுகிய காலத்தில் பயிற்சிநெறிகளை நிறைவு செய்யலாம். விபரங்களுக்கு அழையுங்கள் -0777302882Visit KU's website  : http://edu.kugroup.info

Tuesday, February 4, 2020

Core strategy of scoring 7.0 and above in IELTS
What are the top strategies that you could use in your IELTS test? There are too many strategies being given by many so called IELTS gurus, online.

Many students of mine used to ask me to reveal the shortcuts or secrets to succeed in IELTS. May I use this opportunity to open up the secrets for them 😊

 When you look at your IELTS writing task1 and task2 (AC/GM) your marking criteria would be like this :

1.       Task achievement (25%)
2.       Grammatical accuracy and range (25%)
3.       Coherence and cohesion (25%)
4.       Lexical resources (25%)

When you approach a task, you have to read it, understand it and write well by putting your own ideas. You get unique and fresh tasks each time. Based on the data given on the task, you will have to develop your write-up so you cannot carry anything pre-planned.

Friday, October 4, 2019

Mostly mispronounced 10 English words ; I bet, definitely you mispronounced at-least one :) -Video


A small list of  mostly mispronounced English words has been complied in this video by KU Education,Jaffna. Most of the ESL learners mispronounce at least  one word of this list.

Checkout the words from the given list here, then watch the video, definitely you will be surprised to find-out some mispronunciations in your daily life!
 1. Education
 2. Question
 3. Table
 4. Onion
 5. Often
 6. Important
 7. Schedule
 8. Vehicle
 9. Says
 10. Women
Now, it's time to watch the video (click more..)

Tuesday, September 24, 2019

Learn IELTS online - Via Skype from Mr.S.Manimaran

Learn IELTS online | Learn English from KU Jaffna online | Learn Tamil as a second language online | Much more to learn online .


KU Jaffna now offers online  classes(Via Skype and some other technologies )for IELTS and English.   

Please contact us via the contact form given here(on the right of this blog)to know more about the online class. We will email you all the details about the class . Please provide the following details briefly in your message :

 1. Your name
 2. Age
 3. Profession(optional)
 4. Residing country
 5. Country of origin (to understand your cultural aspects for better communication)
 6. Your required band score
Thank you for your interest on learning !


KU Education 
Web : http://edu.kugroup.info/
Email : Director@kugroup.info (All course related enquirers )
Facebook : Facebook.com/kujaffna
Youtube : Youtube.com/kujaffna

Thursday, March 21, 2019

Photographic Society of Jaffna .

After producing almost over 50 enthusiastic young photographers through our Digital Photography courses ,board of Knowledge Universe has formed a society to cater the needs of further education in the filed of photography.

Though the idea  is initiated and implemented by KU Education ,the forum is open for everyone interested in constant learning of photography. A student  who  completed any level of a photography course at KU Education is eligible to join the society.

Others from any part of Sri Lanka/World(Expatriates are welcomed )can get a membership in this society by sending a request to director@kugroup.info

https://www.facebook.com/Photographicsocietyofjaffna/

Photographic Society's activities :

 • Monthly/Periodic meetings to share knowledge
 • Outdoor excursions for wildlife /nature photography
 • Members have access to the workshops with a special discounted rates 
 • Easy access to rent photographic equipment through our network
 • Other means of continuous learning in the filed
 • A place to meet like minded people 

Friday, March 9, 2018

IELTS essay correction service - Great Thanks for all ,to making us a great success !

The team behind the IELTS essay correction service at KU Education ,wants to thank all who have obtained our services and made us to feel proud and happy .

We have launched the IELTS essay marking service on March 5th 2018 and we have exceeded the expected number of candidates within 20 days.

Our IELTS marking team has served over 300 requests within last 20-25 days and we managed to deliver the test reports along with corrections and suggestions within 24 hours from the time of submission .

Specials thanks to all of our students online ,and wish you all success for a bright future

IELTS Essay Correction services ,
KU Educaiton,
http://edu.kugroup.info/ielts
Facebook.com/kujaffna
Youtube.com/kujaffna
 Call ; 0777302882

Monday, February 5, 2018

IELTS essay correction service for Academic and General : Task 1 and Task 2

IELTS Writing Task - Correction service from KU JaffnaAre you  in dark  ,when it comes to your IELTS essay writing practice ?.

KU Education offers IELTS essay correction service for both Academic and General and for writing task 1 and writing task 2.

What do you get with this IELTS  essay marking service ?


 • Feedback on your answer .
 • Correction of grammar and vocabulary mistakes.
 • Suggestions on how to improve your ideas, vocabulary, writing skills, academic language and structure.
 • An examiner’s report on each of the four marking criteria(Grammatical accuracy,lexis,coherence and cohesion,task achievement )  and guidance to improve your score.
 • Proper IELTS band score .


How the IELTS essay marking  service works ?


Sample marked paper of IELTS AC Task 2 (Description can be seen below)

IELTS writing Task 2 - Marked by KU Education 

Saturday, December 9, 2017

Learn Cambridge AS & A/L English (Paper 1& Paper 2 ) at KU in Jaffna now !It is a quick heads up !,

Since we have received plenty of requests for learning Cambridge Advanced Subsidiary Level and Advanced Level -[Code- 9093 ],we have started offering it at our Jaffna centre (Click here for location )

Learn the techniques from the scratch to answer  Paper 1 and Paper 2 from a well experienced ,lecture  who posses up to Master Degree from UK and having over 19 years of teaching experience .

You would learn all aspects of English Language including :

 • Commenting on style and language of passages [What is style ? learn all styles )
 • Directive writing (for Paper 1) 
 • Composition (Paper 2) 
 • Various aspects of imaginative writing / narrative writing /descriptive writing 
 • Improving discursive / argumentative writing styles .
 • Improving lexis for the exam
 • Points taking / story telling /developing skills 
 • Developing creativity on a whole for a whooping essay creating 

Monday, November 13, 2017

IELTS பரீட்சை எப்படியானது ? அதற்கு நீங்கள் தகுதியாவது எப்படி ? (தமிழ் விளக்கம்)IELTS என்பது வழமையான சாதாரண ஆங்கிலப்பரீட்சை அல்ல என்பதை அதை எடுக்க முன்வரும் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இலங்கை முழுவதும்  பல்லாயிரக்கணக்கான அப்பாவி மாணவர்கள் இந்தப் பரீட்சை பற்றி முறையாக அறியாது - தம் தகுதிகளை அதிகரிக்காது அநியாயமாக  முறையற்ற வழிகாட்டலிற்கும் பரீட்சைக்கும் பெருந்தொகையான பணத்தை இழந்து வருகிறார்கள். பணம் மட்டுமன்றி கற்றலுக்காக அவர்கள் இ‌ழந்த நேரமும் அநியாயமே.

(Want to take IELTS  ? visit this link : http://edu.kugroup.info/ielts.html )

இந்தப்பரீட்சை எடுக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கும் புதியவர்களுக்காக இந்த கட்டுரை வரையப்பட்டுள்ளது. இதை முழுமையாக வாசிப்பதன் மூலம் - உங்கள்  உறுதியான வெற்றிக்கான வழிகளைத் திட்டமிடவும் இந்தப்பரீட்சைக்குரிய தகுதிகளை அதிகரித்துக்கொள்ளவும் முடியும். தேவையற்ற பண ,நேர இழப்புக்களையும் தவிர்க்கலாம்.

IELTS - என்ற  சொல்லை   விளம்பரப்பலகைகளில் கண்டுவிட்டு ஆங்கிலம் சிறப்பான நிலையில் இல்லாதவர்கள் - அல்லது ஆரம்ப நிலையிலுள்ளவர்கள் அந்த பயிற்சி நெறியில் சேர முடிவெடுக்க முடியாது. ஏனெனில்  IELTS  என்பது ஒரு ஆங்கிலக் கல்வி நெறி அல்ல. - ”சர்வதேச ஆங்கில மொழி பரீட்சை முறைமை” என்பதே IELTS என்பதன் விரிவாக்கம்(International English  Language Testing System )

Monday, December 5, 2016

What is Coherence in IELTS Writing Task 2 ? - understanding coherence "Visually"

There are many frequently discussed terms roam in the  mind when we start exploring IELTS . Some terms are little bit tricky to be understood clearly .Coherence and cohesion is one of the four elements assessed  in your IELTS writing task 2 (General and Academic) and widely spoken about, in various IELTS mentoring sites . Let me take "coherence" for this post today.

Coherence


If you want to know in a nut shell ,I would say coherence is "Central point of the paragraph " . You build a paragraph on one main idea and maintain it properly with carefully developed phrases ,words and examples .

For instance , let's see the following task on a "Coherence Map" which is  invented and illustrated by Knowledge Universe for the first time(2016)

Friday, September 16, 2016

TOEFL or IELTS ? What test you should take ?

What  test , you should take for your university admission of migration ? Whether it could be TOEFL or IELTS ? 


Well ,it depends on many factors like the county you opted to go for and the university or educational organization you apply for . IELTS is needed not only for academic people ,as it has two forms of test(Academic and General ) it is required by many English speaking countries for migration purposes too .

TOEFL is mainly required by  American and Canadian universities .If you plan to do your higher studies in one of these countries ,it is better to start learning TOEFL.

Countries like Great Britain (UK) ,Australia always prefer IELTS  for their university admissions and migration  purposes .

If you are not sure  about the type of test  you should take for the country you wish you go ,just visit us and have a free consultation . Please call and get an appointment before make a visit .

Now you can learn TOEFL iBT in Jaffna at KU Education  ( BCBL)  Jaffna ;Call 021-3208342 / 0777-302882 /Visit TOEFL web :  http://edu.kugroup.info/toefl 

Monday, September 5, 2016

IELTS Academic Writing Task 2 Vs. IELTS General Writing Task 2 - what are the differences ?

Most of the General IELTS test takers used ask this question in the classes . Main difference between the AC-Writing task and GT-Writing task is the mode of Task 1 of the both exams .While you need to think about various types of charts,presented data and technical terms for them to describe the flow of information  given in the Academic Task 1, just  worry about  a handful of formal and informal letter types for  General Module Task 1.

in a nutshell ,Task 1 is  bit more different among the both modules .But task 2 is almost same for both modules .

Saturday, August 27, 2016

Learn TOEFL iBT® at KU Education -Jaffna

We have started training students for TOEFL at our Jaffna branch.

At the time of reaching KU's 17th year of service in the education industry of Sri Lanka , we hope it is the right time to offer TOEFL .

TOEFL is a computer based ENGLISH examination . Students require a bit of typing speed and a sound knowledge in using computer systems.

For more informaton on learning TOEFL  please visit http://edu.kugroup.info/toefl_training_jaffna.html

Wednesday, April 27, 2016

Simple techniques of using prepositions in IELTS Academic Writing Task 1 tips#03 #Charts

IELTS –Task 1 [prepositions of time by KU Education Jaffna ]

Using the presuppositions of time in a proper way is very important in IELTS AC Task 1 ,when it is a chart or informative graph . Look at the list of prepositions given below[only a handful ] and the example paragraph written here ,hope you will have more confident now !

The following prepositions of time are the keys :


in [month / year / morning, afternoon etc]

at [9 o’clock, 10.30 am etc]

from..[a point in time]..to… [another point]

between…[a point in time]..and… [another point]

during [a period of time]

before [a point in time or a period of time]

after [a point in time or a period of time]

by [a point of time arrived at]

Tuesday, April 12, 2016

How to have more interesting (and scoring )English conversations with the "gap fillers" ? #IELTS #Speaking Tips

If you wanna sound like a native English speaker ,you have to use the gap fillers appropriately during your (English) conversations. Every language has it;s own unique gap fillers (small words to fill the gaps -way of getting  intervals for generating ideas while you talk )Let's see ,how to use some gap fillers in your conversation ,which helps you to buy some time -seamlessly :) 

List of frequently used gap fillers in English :

Friday, April 8, 2016

How to answer "True","False","Not Given" type questions of IELTS Reading Task ? -IELTS Reading Tips#02

Approaching this type of questions  is little tricky in IELTS  reading . But  once you understood the techniques ,it is  the type of question you are going to get 100% right on your exam.

Extract from IELTS Model Reading Passage by KU Education 


Thanks Jack and Rose to be the model here :) 


" Titanic started it's maiden voyage in 1912  as planned .The ship was claimed to be unsinkable  Captain Smith ordered the crew to carry on the journey . Initially the path was  chosen to be north east. They had changed the direction after some time of the journey . Titanic traveled  towards north to reach the coast earlier than planned. ".Mr.Donald suggested  captain Mr.Smith to increase the speed of the ship ......."

Do the following statements agree with the views of the writer in the
reading passage?  on your answer sheet write:

Yes If the statement agrees with the writer
No If the statement contradicts the writer
Not Given If it is impossible to say what the writer thinks about this

1)Titanic had a purpose on going towards the north
2)Titanic traveled fast
3)Titanic had it's second trip in 1912
4)Titanic returned  from north .

Ok ,let's see how to deal with this type of questions ?

Wednesday, April 6, 2016

IELTS Life Skills A1 - Listening Sample test Q2-p1 #new model questions

KU Education has added one more  sample test of IELTS Life Skills A1 level. You have some more IELTS life skills A1 listening tests at KU Jaffna's Youtube channel.
How to use this recording ? :

1) The question is " Where does she go with her friend ? " ,first the question is given to you and you have to listen the recording once and answer the question . The printout of the question will be given with above three pictures and the foot note. So making a choice is more easier .[First understand the question ,and look for the possible answer in the audio ]

Saturday, April 2, 2016

Should I have a lot of creativity to score more in IELTS ?

Obviously not. You need just  a bit.:)

If you think that you  need it a lot ,then only some cinema directors,creative writers,poets can get through the IELTS exam .But that is not the case.

An Animal ,that you have never seen in your life ,drawn by my students


Language is not all about science and scientific methods  ,it is an art . Art has lot of connectivity with your thought process ,inner mind ,imagination and creativity . So you can't just memorize everything like memorizing formulas for maths and science .

Many of my students ,specially medical doctors ,used to ask me "Sir if you say us to write a medical reference letter ,or something related to our work ,we would write perfectly ,but you ask us to write things that  we have never come across in our life "

To have an interesting conversation with anyone ,you need a bit of creativity . For instance , Imagine you   had an ice cream at a new shop in the morning and it was very tasty . Really you felt very good about that food .

Now you want to tell it to your friends : You may say it in many ways :

Key tips to handle IELTS Speaking test -#01 1. Be comfortable at the test. Relax. Have a friendly manner with the examiner . Many of the candidates fear about the test conditions ,feel  nervous which leads to make mistakes even during very simple questions  Keep in mind that examiners are just on your duty ,they are there just because of you .It is not a competition with anyone ,and during the test you don’t have any competitor to fight back with you. Be cool.
 2. Tell Lies : As you know you cant tell all answers from your heart. As  there are many questions which may relevant  to topics which you never heard in your life. So learn to lie ! . They don’t expect any real life experience from your answer . They just want to evaluate your level of English ,so that they provide a topic to make you to talk about.

  Examiner : Tell me an incident ,where some one you didn’t know helped you ? [Sample IELTS Spoken Part 2 Question ,where 1 minute is given to prepare and  for 2 minutes you are required to talk non stop] Let’s assume that ,really you didn’t have any such experiences in your life ,then what would you do ?

Friday, April 1, 2016

How to have rich looking English sentences with phrasal verbs ? General English Tips #011

When you write something like  emails or letters officially or speak in a gathering  ,it is better to spice up your language by adding few phrasal verbs. Phrasal verbs   give some extra weight and seriousness to your presentation . [Of course,  it is vital for IELTS writing tasks as well ]

In this post  , some vital English phrasal verbs and the use of them are given. Please note that spoken English  uses more phrasal verbs than written. IELTS listening modules have variety of phrasal verbs.

Based on the amount of use ,the verbs are selected  .

Phrasal verbs and use - Part 01

Get off  [to leave]
“Get off the bus”.  “He got off the trip suddenly .”
Get along with [agree with]
“You better get along with your boss”
Go for [aim for /proceed with the goal]
“I go for it ,very soon”
Go into [to investigate]
“We have to go into the topic more deeper “
Go on [to continue ]
“ you go on ,without worrying much about the situation”
Go over[to review]
“Yet, we have to go over the project “
Go through [to undergo]
“Please go through this book and let me know your opinion “
Go with [suits with]
“Your jewels nicely go with your dress colour “
Get Through[to succeed]
“I have got through my maths exam “
Give up [to stop the effort ]"I gave up my dance practice "


Thursday, March 31, 2016

IELTS Life Skills A1 model questions (Listening) Q1,Q2 by KU EducationWe have added some more practice tests for IELTS Life Skills A1 . To keep in touch with KU's upcoming IELTS practice tests and English tips ,subscribe to our youtube channel and like our Facebook fan page .


பிரித்தானியாவில் வசிக்கும் வாழ்க்கைத்துணையோடு இணையத்தேவையான விசாவிற்கான ILETS Life SKills A1 பரீட்சையின் மாதிரி வினாக்கள் மேலும் இரண்டு கே.யு வின் தயாரிப்பாக இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாதிரிகளைப்பெற எமது Youtube and Facebook பக்கத்தில் இணையுங்கள் .

IELTS Life Skills A1 -(Listening)Sample Test Q1-P1


Thursday, March 24, 2016

What score you need for IELTS Academic Module for a University /College Admission ?

Many of the IELTS test takers have this question in mind. The score required for a college  or university admission differs time to time and based on the  academic program they choose. Cambridge University has released their latest (2016)guidelines of IELTS test score for the higher educational organizations .

If you look at the following  table you  should be able to understand the scores you need to obtain in the exam.